Hoofdpagina

Uit MINCE Organizational Maturity Model
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
MINCE book.jpg

(English)

De Stichting MINCE2 Foundation is de hoeder van het MINCE model voor organisatievolwassenheid. Het acronym MINCE staat voor Maturity Increments In Controlled Environments. Veel terminologie, ook in deze wiki, is in de Engelse taal beschikbaar. Liever dan een halfslachtige vertaling naar het Nederlands te produceren, is ervoor gekozen de specifieke MINCE terminologie voor onze Nederlandse bezoekers te handhaven, omdat die keuze bijdraagt aan de toepassing ervan.

introductie

Het vaststellen en beïnvloeden van organisatievolwassenheid vindt steeds vaker plaats. Deze wiki en het boek waarop die is gebaseerd, legt uit waarom de meeste organisaties baat hebben bij het bepalen en borgen van hun concurrentievermogen, opdat daardoor organisatieverbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Vaardigheden, technische kwalificaties en processen moeten op hun plek vallen om daardoor voordeel te verkrijgen. Daartoe maken velen dankbaar gebruik van het begrip volwassenheid, waaraan desgewenst op specifieke plekken van de organisatie mede kan worden bijgedragen met de inzet van bestaande en gedocumenteerde frameworks of best practices.

Elk model heeft zowel voor- als nadelen. Een model maakt complexiteit overzichtelijker, maar het is ook slechts een benadering van de werkelijkheid. Dit gegeven geldt ook het MINCE-model.

Het MINCE model maakt gebruik van verscheidene MINCE-specifieke trefwoorden, die op deze wiki terug te vinden zijn in een alfabetisch overzicht. Het heeft de voorkeur deze keywords in de oorspronkelijke, Engelstalige vorm te gebruiken. Daarmee wordt onduidelijkheid en verwarring zoveel mogelijk voorkomen.

visie

Duidelijk is van meet af aan dat volwassenheid, en alles dat daaruit voortvloeit, geenszins beperkt kan blijven tot één afdeling in de organisatie, of tot één werkgebied. MINCE is een model (framework) dat zich richt op het realiseren van organisatievolwassenheid. Het model stelt dat de volwassenheid feitelijk wordt bepaald door de optelsom van haar medewerkers en de wijze waarop men gezamenlijk tot het leveren van diensten en/of producten komt. Het MINCE-model kijkt verder dan louter de begrenzingen vanuit personeelsmanagement (human resources, HR), technologie, dienstverlening of beheersing (governance).

benadering

Om het voorgaande te kunnen realiseren, beschrijft MINCE een overstijgende benadering van het begrip volwassenheid: organisaties worden geholpen bij het identificeren, verbeteren en inzetten van hun verandervermogen, opdat zij dankzij deze flexibilisering beter in staat zijn om adequaat (efficiënt en effectief) in te spelen op verandering.

Towers

MINCE baseert de organisatievolwassenheid op zes Torens (Towers of invalshoeken). (Daarbij prevaleert de Engelstalige benaming boven vertalingen):

1–People (medewerkers)
2–Methods and Techniques (methoden en technieken)
3–Customer (klant)
4–Realization (voortbrenging)
5–Knowledge (kennis)
6–Supporting Services (ondersteunende diensten)

Criteria

Optioneel (het is niet vereist) kan op basis van MINCE desgewenst elk van de bovengenoemde Towers (invalshoeken) nader worden verfijnd op basis van Criteria:

A–Leadership (leiderschap)
B–Staff (medewerkers)
C–Policy (beleid)
D–Means (middelen)
E–Instructions (voorschriften)

Levels

Dankzij de MINCE-meting kan het volwassenheidsniveau van de organisatie vastgesteld worden. Er worden vijf verschillende niveaus onderscheiden, waarvoor gebruik is gemaakt van de indeling die algemeen bekend is vanuit EFQM en INK:

5-Quality (voortdurende verbetering van het kwaliteitsniveau)
4–Supply Chain (er is ononderbroken interactie met ketenpartners in de waardeketen)
3–System (standaarden en standaardsystemen zijn organisatiebreed ontwikkeld en in gebruik genomen)
2–Processes (de processen functioneren op afdelingsniveau volledig naar wens)
1–Activities (de organisatie is met enige moeite in staat tot voortbrenging)

verbeterkeuze

Afhankelijk van de organisatie, de context, de beleidsmatige voorkeuren et cetera, wordt bepaald of alle, dan wel enkele van de Towers (invalshoeken) belangrijk zijn. Aansluitend daarop wordt besloten hoe de verbetering van de volwassenheidsscore wordt ingezet.

inzichten

Zodra de organisatie start met de inzet van MINCE metingen, ontstaat inzicht in:

aanpak

Organisaties zijn complex. Waren organisaties eenvoudig, dan zouden het onderzoek naar en het realiseren van noodzakelijke veranderingen eenvoudig zijn. Voor de meeste organisaties is dat lastig. MINCE pakt het gehele complex van menselijke competenties, de processen waarop het werk is gebaseerd, technologische mogelijkheden op. En beschrijft vervolgens een logische en goed navolgbare reeks verbeterstappen, die voor alle organisaties haalbaar zijn. De zorgvuldig doordachte benadering voorziet in een oplossing waarnaar reeds geruime tijd gezocht werd. Met goed te begrijpen en realistisch uitvoerbare stappen kan de organisatie een sprong voorwaarts maken en haar bestaan bestendigen.

getuigenis

MINCE clearly explains how to measure and improve project maturity in your organization. An admirably holistic view providing pragmatic results.
Bram Reinders, Nuon